PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

TRƯỜNG MẦM NON ĐỒNG DƯƠNG

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020

Thứ tư - 23/10/2019 09:05
Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 - 2020
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MN ĐỒNG DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
Số:   /MNĐD Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2019
   

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỨNG DỤNG CNTT
NĂM HỌC 2019 - 2020
Căn cứ công văn số: 1078/PGD&ĐTngày 20/9/2019 của Phòng GD&ĐT Quận Hà Đông v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2019-2020.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020, Trường MN Đồng Dương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2019-2020 như sau:
          I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
          1. Mục đích
          - Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019 -2020 nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT một cách thiết thực, hiệu quả trong chăm sóc, giáo dục trẻ và trong công tác quản lý của nhà trường, đào tạo nguồn nhân lực về CNTT.
          - Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên thấy rõ vai trò quan trọng trong việc sử dụng mạng Internet và các phương tiện nghe, nhìn sẵn có nhằm phục vụ cho công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và quản lý; nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT trong nhà trường.
          2. Yêu cầu
          - Tập thể CB, GV, NV trong nhà trường xác định việc thực hiện nhiệm vụ CNTT là một nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thường xuyên và lâu dài.
          - Sử dụng có hiệu quả hộp thư điện tử của trường, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin trên Website của nhà trường.
          - 100% cán bộ giáo viên, nhân viên có địa chỉ Email và thường xuyên sử dụng có hiệu quả địa chỉ Email trong làm việc, trong trao đổi thông tin và truy cập hệ thống thông tin trên mạng để phục vụ trong công việc chăm sóc, giáo dục trẻ và trong quản lý.
          - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên biết ứng dụng tốt CNTT trong quản lý, điều hành và giảng dạy.
- Tiếp tục sử dụng, khai thác có hiệu quả các phần mềm trong nhà trường: phần mềm nuôi dưỡng, phần mềm giáo dục, kế toán.
         
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượngGDĐT giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
2. Tiếp tục  nâng cao hiệu quả công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và công tác CSGD trẻ, trong cải cách hành chính, báo cáo thống kê định kỳ, hàng năm về hoạt động giáo dục của nhà trường.
          3. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại phục vụ cho công tác ứng dụng công nghệ thông tin.
4. Tập trung xây dựng khai thác sử dụng có hiệu quả kho bài giảng e-learning, kho học liệu điện tử của ngành GDĐT tại các địa chỉ:
- Của Bộ GD&ĐT: http://elearning.moet.edu.vn
- Sở GD&ĐT: http://elearning.hanoiedu.vn
- Phòng GD&ĐT: https://pgdhadong.edu.vn/
5. Các chỉ tiêu chính:
          - Phấn đấu 100% giáo viên ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy. Tích cực tham gia xây dựng, gắn kết nội dung bài giảng e-learning với các hoạt động dạy và học trên lớp, tạo ra hình thức học tập mới - học tập điện tử.
- Xây dựng các chuyên đề bồi dưỡng nhằm nâng cao kĩ năng ứng dụng CNTT cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường: thiết kế bài giảng trên các phần mềm hỗ trợ như­ Microsoft PowerPoint, Photoshop, Flash…
- 100% giáo viên có trình độ B tin học trở lên.
- 100% các lớp có  máy tính, kết nối mạng Internet  phục vụ công tác quản lý và giảng dạy.
- 80% - 85% giáo viên có kỹ năng xây dựng bài giảng e-Learing.
- Hàng tháng mỗi giáo viên phải có ít nhất 2 - 4 bài giảng ứng dụng CNTT nộp về bộ phận chuyên môn.
III. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý giáo dục
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Hệ thống quản lý tuyển sinh trực tuyến, đáp ứng nhu cầu thông tin quản lý giáo dục một cách đầy đủ, chính xác, kịp thời tại các nhà trường.
Triển khai ứng dụng phần mềm trực tuyến trong quản lý, lập kế hoạch công tác, đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên hàng tháng.
Duy trì nề nếp trong việc cập nhật thông tin điều hành của Ngành, phổ biến đến cán bộ, giáo viên, nhân viên Cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT tại địa chỉ http://pgdhadong.edu.vn và hòm thư điện tử pgd-hadong@hanoiedu.vn.
          - Tiếp tục thực hiện hiệu quả các hệ thống thông tin tích hợp dùng chung toàn ngành trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cụ thể như sau:
          + Phần mềm thống kê cơ sở dữ liệu ngành tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn
          + Hệ thống quản lý phổ cập giáo dục và chống mù chữ tại địa chỉ http://pc.hanoiedu.vn/ theo Thông tư 35/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017.
+ Hoàn thiện kho học liệu điện tử của trường.
 1. Ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học
- Phát động giáo viên xây dựng bài giảng e-learning (ưu tiên các chuyên đề trọng tâm của năm học: Tạo hình, âm nhạc), tổ chức phân loại, tuyển chọn và gửi về Phòng GD&ĐT để đóng góp vào kho bài giảng E-learning của Ngành.
- Phổ biến, hướng dẫn giáo viên khai thác kho bài giảng E-Learning của Bộ GDĐT tại địa chỉ http://elearning.moet.edu.vn; của Sở GDĐT tại  http://elearning.hanoiedu.vn; của Phòng GD&ĐT tại địa chỉ: https://pgdhadong.edu.vn/;
- Khuyến khích giáo viên tiếp tục khai thác lấy ý tư­­ởng từ ch­ư­ơng trình sáng tạo cùng KIDSMART, phần mềm HAPKIDS, bút chì thông minh, quả táo màu nhiệm... để hướng dẫn cho học sinh.
 1. Xây dựng hạ tầng CNTTvà truyền thông
Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ ứng dụng CNTT và dạy môn tin học một cách hiệu quả và thiết thực,cụ thể:
- Sử dụng đồng thời nhiều nhà mạng khác nhau để đảm bảo chất lượng và sự ổn định dịch vụ Internet trong trường.
- Rà soát, xây dựng kế hoạch để chủ động trong việc chuẩn bị đội ngũ giáo viên, máy tính và các hạ tầng thông tin khác phục vụ cho việc triển khai việc chăm sóc, giáo dục trẻ.
- Trang bị đủ thiết bị CNTT phục vụ công tác quản lý, điều hành: mỗi phòng của ban giám hiệu, kế toán, văn thư, y tế, các lớp học đều có máy tính kết nối Internetvà máy in.
- Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị CNTT cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng,...
4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
          Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kĩ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ thông tin và truyền thông;
Bồi dưỡng kĩ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kĩ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường. Bồi dưỡng kỹ năng sử dụng phần mềm trình chiếu, phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng tương tác, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp, xây dựng bài giảng E-learning, kĩ năng tìm kiếm thông tin trên Internet.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
 1. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT trong  nhà trường:
- Phân công một đồng chí Đào Thị Nguyệt- phó hiệu trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Quyên - văn thư đảm nhận phụ trách CNTT chung của nhà trường.
- Giao nhiệm vụ chủ chốt cho giáo viên phụ trách UD CNTT ở từng khối:
 + Khối 5T: Đ/c Nguyễn Thị Minh Phượng
+ Khối 4T: Đ/c Nguyễn Thị Ngân
+ Khối 3T + Nhà trẻ: Đ/c Nguyễn Thi Bích Hồng
- Giao nhiệm vụ cho các tổ khối bổ sung ngân hàng nội dung, bổ sung thư viện điện tử của nhà trường theo chủ điểm, theo các lĩnh vực phát triển.
          2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GD&ĐT.Tiếp tục tổ chức tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
- Bồi dưỡng giáo viên sử dụng các trang thiết bị hiện đại, đổi mới phư­­ơng pháp dạy học, khuyến khích các ý tưởng mới xây dựng những sản phẩm CNTT có chất lượng.
- Khuyến khích giáo viên tiếp tục khai thác lấy ý tư­­ởng từ ch­ư­ơng trình sáng tạo cùng KIDSMART, phần mềm HAPKIDS, bút chì thông minh, quả táo màu nhiệm... để hướng dẫn cho học sinh.
3. Quan tâm đầu tư, cải tạo, nâng cấp trang thiết bị CNTT, chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng máy tính, thực hiện quy trình bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng CNTT theo định kỳ 1 tháng 2 lần.
4. Cân đối nguồn ngân sách được cấp để tiếp tục đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị CNTT phục vụ cho công tác quản lý, giảng dạy và học tập của nhà trường; tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa; phối hợp có hiệu quả việc đầu tư với thuê dịch vụ CNTT (theo quy định tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ, có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2019 và Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).
5. Tăng cường kiểm tra, đánh giá các hoạt động ứng dụng CNTT trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ để có biện pháp thúc đẩy kịp thời. Khen thư­ởng động viên kịp thời đối với giáo viên có nhiều sản phẩm ứng dụng CNTT có chất lư­­ợng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tháng 10/2019 xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học về CNTT, báo cáo về phòng GD&ĐT.
- Mỗi giáo viên ít nhất hàng tháng có 2 đến 4 bài giảng ứng dụng CNTT nộp về ban chuyên môn.
- Tháng 11/2019 Phát động cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning cấp trường và lựa chọn bài giảng kết quả tốt dự thi cấp Quận
- Tổ chức sơ kết đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học, báo về Phòng GD&ĐT trước ngày 15/1/2020
- Tháng 5/2020: Báo cáo tổng kết nhiệm vụ CNTT.
- Tháng 6-8/2020: Bồi dưỡng CNTT, xây dựng kế hoạch năm học mới.
  Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2019-2020 của Trường mầm non Đồng Dương. Yêu cầu bộ phận có liên quan nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c);
- BGH                                                   
- Các nhóm lớp
- Văn thư, kế toán, y tế.
- Tổ nuôi dưỡng
- Cổng thông tin điện tử của trường;
;

                                                                                                                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                                                                                                                        (đã ký)
                                                                                                                                                                                                                  Đặng Thị Lan

             

                                    
 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Nhà trẻ

Trưa
 • Cơm tẻ
 • Thịt lợn, thịt bò xốt cà chua
 • Canh bầu nấu tôm
 • Tráng miệng
 • Sữa chua
Chiều
 • Sữa bột Grow Plus A+
 • Cơm tẻ
 • Thịt lợn rim mắm
 • Canh rau cải nấu thịt lợn

Mẫu giáo


Trưa
 • Cơm tẻ
 • Thịt lợn, thịt bò xốt cà chua
 • Canh bầu nấu tôm
 • Tráng miệng
 • Sữa chua
Chiều
 • Cháo thịt gà, hạt sen, bí đỏ
 • Sữa bột Grow Plus A+
 • 16
  16
 • 17
  17
 • 16
  16
 • 15
  15
 • 14
  14

Ảnh mới

Liên kết hữu ích

Hoạt động bé
Bộ Giáo dục & Đào tạo
violympic

Điện thoại

 • Trường Mầm Non Đồng Dương
  (024) 33.533.727

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm4
 • Hôm nay755
 • Tháng hiện tại127,597
 • Tổng lượt truy cập9,419,035
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây