Kế hoạch tuyển sinh 2017 - 2018

Thứ hai - 26/06/2017 15:28
Trường MN Đồng Dương tổ chưc tuyển sinh năm học 2017 -2018
PHÒNG GD & ĐT HÀ ĐÔNG
 TRƯỜNG MN ĐỒNG DƯƠNG
 

Số: 44/KH-MNĐD
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    

Hà Đông, ngày 9 tháng 6 năm 2017

KẾ HOẠCH
 Tuyển sinh năm học 2017-2018
 
 
 

Căn cứ kế hoạch số 130/KH-BCĐ ngày 12 tháng 05 năm 2017 của UBND quận Hà Đông vÒ việc tuyÓn sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 n¨m häc 2017 - 2018;
Căn cứ vào thực trạng Cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất của nhà trường và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2017 trên địa bàn các tổ dân phố được giao; Ban chỉ đại tuyển sinh trường Mầm non Đồng Dương năm học 2017 – 2018 xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:
I. Mục đich yêu cầu
 1.  Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng  giáo dục trẻ theo  đúng độ tuổi.
 2.  Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng quy định, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
Thực hiện chủ trương: ba tăng, ba giảm (Ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường; Ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến; giảm số học sinh /lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn), phát huy và sử dụng hiệu quả  CSVS, đội ngũ cán bộ, giáo viên trong trường.
3. Tất cả học sinh đang cư trú trên địa bàn đúng tuyến  trong độ tuổi (từ 24 đến 72 tháng tuổi) .
II. Hình thức tuyển sinh
Năm học 2017 - 2018, theo sự chỉ đạo của SGD, PGD quận Hà Đông trường MN Đồng Dương tuyển sinh theo 2 hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp.
Do địa bàn phường Đồng Mai có 02 trường mầm non nên lượng học sinh không bị quá tải. Chính vì vậy trường MN Đồng Dương không tổ chức bốc thăm.
Từ ngày 19/6 đến ngày 22/6/2017  nhà trường chuẩn bị 03 máy tính cùng ban tuyển sinh hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến. Trong 04 ngày (Thứ 2 đến thứ 5)
+ Sáng: Từ 7h30p – 11h00p
+ Chiều: Từ 14h – 16h30p
III. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH
1. Chỉ tiêu tuyển sinh
a. Số trẻ củ chuyển lên:
 -  Nhà trẻ 24-36 tháng :   0 trẻ
  - Trẻ 3-4 tuổi                :   20 trẻ
 - Trẻ4-5 tuổi                 :   61 trẻ
 - Trẻ 5-6 tuổi            :   189 trẻ
Tổng cộng     :                 270 trÎ
b.  Chỉ tiêu tuyển mới: 190 trÎ
Trong đó:
 - Nhà trẻ : 50  trẻ
- Mẫu giáo 3-4 tuổi: 40 trẻ
- Mẫu giáo 4-5 tuổi: 59 trẻ
- Mẫu giáo 5-6 tuổi: 41 trẻ
2.Đối tượng tuyển sinh
- Là các cháu trong độ tuổi mầm non, có hộ khẩu th­ường trú và tạm trú hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn ph­ường Đồng Mai (Từ tổ dân phố số 10 đến tổ dân phố số 18). Ưu tiên trẻ 5 tuổi và trẻ tạm trú lâu năm trên địa bàn phường.
- Những trường hợp không đúng tuyến tuyển sinh, cha mẹ học sinh phải đến trường trực tiếp đăng kí tuyển sinh (nếu trường cũn chỉ tiêu).
3.Hồ sơ gồm có:
          - 1 Đơn xin học ( theo mẫu của trường)
          - 1 Bản sao giấy khai sinh giấy khai sinh hợp lệ
          - 1 hộ khẩu thường trú phô tô không cần công chứng (Mang hộ khẩu gốc để đối chiếu). Hoặc tạm trú, lưu trú có xác nhận của Công An phường.
4. Quy trình và Thêi gian tuyÓn sinh
* Tuyển sinh trực tuyến trẻ 5 tuổi
- Ngày 19/6/2017 đến ngày 22/6/2017. Cha mẹ có con trong diện đúng tuyến, đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại trang Web:
http://tsdaucap.hanoi.gov.vn
- Nếu phụ huynh không có khả năng đăng ký trực tuyến tại gia đình, có thể đến trường MN Đồng Dương đăng ký thông tin, nhà trường sẽ hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến.
- Khi đăng ký trực tuyến, cha mẹ học sinh nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.
* Tuyển sinh trực tiếp:
- Từ  ngày 1/7/2017 đến ngày 15/7/ 2017
- Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh mà phụ huynh đã đăng ký thành công trực tuyến. (Những trường hợp chưa đăng ký trực tuyến không nhận hồ sơ vào thời điểm này)
- Khi giao nhận hồ sơ phu huynh lưu ý nhận lại biên bản bàn giao hồ sơ từ ban tuyển sinh.
- Quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ như sau:
  + Từ ngày 3/7 đến 4/7 tiếp nhận hồ sơ trẻ 5 tuổi ( Sinh năm 2012)
  + Từ ngày 5/7 đến 7/7  tiếp nhận hồ sơ trẻ 4 tuổi (Sinh năm  2013)
  + Từ ngày 10/7 đến 12/7  tiếp nhận hồ sơ trẻ 3 tuổi (Sinh năm 2014)
  + Từ ngày 13/7 đến 14/7  tiếp nhận hồ sơ trẻ Nhà trẻ  (sinh từ tháng 8/2015)
L­u ý:
-  Nhµ tr­êng kh«ng tuyÓn sinh tr­íc thêi gian quy ®Þnh.
- Nhà trường chỉ tuyển sinh các ngày trong tuần trừ thứ 7 và chủ nhật.
-  §èi víi trường hợp trái tuyến:
Sau thời gian tuyển đúng tuyến, nhà trường trình PGD phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu. Nếu được tuyển sinh bổ sung, CMHS đến đăng ký và nộp hồ sơ từ ngày 18/7/2017 đến 20/7/2017.
Vi. Tæ chøc thùc hiÖn
          1. Đối với nhà trường
          - Xây dựng kế hoạch tuyển sinh phòng giáo dục và UBND ph­ường, thông tin tuyên truyền công khai trên hệ thống loa đài phát thanh của ph­ường Đồng Mai và hệ thống thông tin của nhà trường.
 - Thành lập ban tuyển sinh gồm có: Hiệu tr­ưởng, các phó hiệu tr­ưởng, chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, khối trưởng, nhân viên Y tế,  nhân viên văn thư. (cú danh sách kèm theo)
 - Ban tuyển sinh chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tuyển sinh theo quy định  của Phòng giáo dục đào tạo.
 - Thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non ở độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân c­ư theo qui định, phối hợp với UBND  ph­ường trong công tác tuyển sinh, tuyên truyền sâu rộng trong các tổ dân phố về chỉ tiêu và thời gian tuyển sinh để các bậc cha mẹ hiểu, tránh gây áp lực trong công tác tuyển sinh, đ­ưa trẻ đến tr­ường theo đúng độ tuổi đ­ược nhận...
- Ban tuyển sinh của nhà trường thường trực hỗ trợ, hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh trực tuyến.                                                                                  
2. Về phía UBND phường
   -Đề nghị Đảng ủy, UBND phường Đồng Mai tuyên truyền, vận động và chỉ đạo đài truyền thanh của phường thường xuyên phổ biến kế hoạch tuyển sinh để các bậc cha mẹ học sinh trên địa bàn có con em trong độ tuổi biết và làm các thủ tục nhập học theo quy định.
- Đề nghị UBND phường phối hợp với nhà trường làm tốt công tác điều tra phổ cập, xác minh những trường hợp có hộ khẩu không rõ ràng, hoặc có hộ khẩu nhưng thường xuyên không cư trú trên địa bàn; Quán triệt Công an phường chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc xác nhận  thực tế cư trú và thời điểm cư trú.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018 của nhà trường. Rất mong được sự quan tâm của lãnh đạo UBND phường Đồng Mai, phòng GD&ĐT Hà Đông  để nhà trường hoàn thành tốt công tác tuyển sinh năm học 2017 – 2018./.
  TRƯỞNG BAN
   
   
   
  Đặng Thị Lan
 Từ khóa: năm học, tuyển sinh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Nhà trẻ

Sáng
 • Sữa Friso
 • Cháo gà cà rốt
Trưa
 • Cháo cá thịt rau cải cúc
Trưa
 • Cháo thịt khoai lang
 • Dưa hấu

Mẫu giáo

Sáng
 • Sữa Friso
 • Phở gà
Trưa
 • cơm
 • Canh thịt cải xanh
 • Cá thịt sốt chua ngọt
Trưa
 • Bánh ngọt và sữa
 • Dưa hấu

kids

ban

Điện thoại

 • Trường Mầm Non Đồng Dương
  (024) 33.533.727

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập8
 • Hôm nay1,660
 • Tháng hiện tại81,029
 • Tổng lượt truy cập4,604,247
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây