Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022

Thứ năm - 24/06/2021 09:51
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021- 2022 của trường mầm non Đồng Dương.
Mọi chi tiết xin liên hệ:
0982230291(đ/c Lan)
0763167209 (đ/c Hường),
0905966638 (đ/c Nguyệt)
0333192256 ( đ/c Quyên)
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH
TRƯỜNG MN ĐỒNG DƯƠNG
NĂM HỌC 2021 - 2022
 
 

Số: 57/KH-BCĐTS
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 

   Hà Đông, ngày 27 tháng 5 năm 2021
 
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh trường mầm non Đồng Dương năm học 2021 – 2022
 
 
 Căn cứ Điều lệ trường mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020;
Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh số:167/KH-BCĐ ngày 24 tháng 05 năm 2021 của Phòng GD&ĐT quận Hà Đồng về  Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp1, lớp 6 năm học 2021 – 2022;
Xét tình hình thực tế đội ngũ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, cơ sở vật chất của nhà trường và kết quả điều tra phổ cập giáo dục năm 2020 trên địa bàn các tổ dân phố được giao
Ban Chỉ đạo tuyển sinh (BCĐTS) trường mầm non Đồng Dương ban hành Kế hoạch tuyển sinh trường mầm non Đồng Dương năm học 2021 - 2022 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: Tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
3. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất, giảm số học sinh trái tuyến.
B. NỘI DUNG CHÍNH TRONG TUYỂN SINH
I. Tuyển sinh vào trường mầm non
1. Phương thức và đối tượng tuyển sinh:
1.1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.
1.2. Đối tượng dự tuyển: Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú từ tổ dân phố 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trên địa bàn phường Đồng Mai.
2. Chỉ tiêu tuyển sinh:
a. Số trẻ hiện có của nhà trường
 -  Nhà trẻ 24-36 tháng :   0 trẻ
 -  Trẻ 3- 4 tuổi             :   55 trẻ
 - Trẻ 4- 5 tuổi             :   100 trẻ
 - Trẻ 5 - 6 tuổi             :   119trẻ
Tổng cộng     :                 274 trẻ
b.  Chỉ tiêu tuyển mới: 121 trẻ
Trong đó:
 - Nhà trẻ tuyển : 55 cháu  
- Mẫu giáo  3- 4 tuổi tuyển : 41 Cháu
- Mẫu giáo  4 - 5 tuổi tuyn: 25 Cháu
- Mẫu giáo  5 - 6 tuổi tuyn:  0 Cháu
3. Hồ sơ dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu) đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp, in phiếu trên hệ thống đối với trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến.
- Bản sao Giấy khai sinh hợp lệ.
- Bản phôtô Sổ hộ khẩu (không cần chứng thực, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp phường.
4. Chú ý:
- Không tuyển sinh trước thời gian quy định và không tổ chức dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ.
- Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh được giao, trẻ các gia đình chính sách, hộ nghèo, khuyết tật.
II. Thời gian tuyển sinh
1. Cấp mã số học sinh: Nhà trường tiến hành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 28/5/2021.
2. Tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến:
- Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non:
Từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 17/7/2021. Cha mẹ có con trong diện đúng tuyến, đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại trang Web:
http://tsdaucap.hanoi.gov.vn
- Khi đăng ký trực tuyến, cha mẹ học sinh nhập đầy đủ thông tin và địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.
- Chú ý: Nếu phụ huynh không có khả năng đăng ký trực tuyến tại gia đình, có thể đến trường MN Đồng Dương đăng ký thông tin, nhà trường sẽ hỗ trợ phụ huynh đăng ký trực tuyến.
- Thời gian:
+ Sáng 7h30p đến 11h00p
+ Chiều 14h00p đến 16h30p
- Địa điểm: Trường MN Đồng Dương – Tổ 11 – Đồng Mai – Hà Đông – HN.
3. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp:
Từ ngày 23/7/2021 đến hết ngày 28/7/2021.
- Nhà trường tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh mà phụ huynh đã đăng ký thành công trực tuyến.
- Quy định thời gian tiếp nhận hồ sơ như sau:
+ Ngày 23/07/2021 đến ngày 24/07/2021 tiếp nhận hồ sơ trẻ 4 tuổi (Sinh năm 2017)
+ Ngày 25/07/2021 đến ngày 26/07/2021 tiếp nhận hồ sơ trẻ 3 tuổi (Sinh năm 2018)
+ Ngày 27/07/2021 đến ngày 28/07/2021 tiếp nhận hồ sơ trẻ nhà trẻ (Sinh năm 2019)
- Thời gian:
+ Sáng 7h30p đến 11h00p
+ Chiều 14h00p đến 16h30p
- Địa điểm: Trường MN Đồng Dương – Tổ 11 – Đồng Mai – Hà Đông – HN.
3. Lưu ý:
- Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha (mẹ) học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 28/7/2021.
Sau thời gian tuyển đúng tuyến, nhà trường trình PGD phương án tuyển sinh bổ sung nếu còn thiếu so với chỉ tiêu. Thì sẽ được tuyển sinh đến khi đủ chỉ tiêu được giao.
- Cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm chậm nhất ngày 03/8/2021.
III. Công tác đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19
Căn cứ diễn biến của dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong trường hợp đến thời điểm tổ chức tuyển sinh năm học 2021 - 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Hội đồng tuyển sinh của nhà trường cần thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và xây dựng phương án cụ thể…) đảm bảo sự an toàn và sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với nhà trường
- Chủ động phối hợp với UBND và Công an phường trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn được phân công; chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của trường, báo cáo phòng GDĐT. Tham gia đầy đủ Hội nghị hướng dẫn về công tác tuyển sinh do Sở GDĐT, phòng GDĐT tổ chức.
- Thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh do BCĐTS quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT về thực hiện công khai đối với cơ sở GDĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (công khai về cam kết chất lượng GDĐT, các điều kiện đảm bảo chất lượng và thu chi tài chính).
- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến của trường.
- Thành lập Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trình Trưởng phòng GDĐT ra Quyết định thành lập. HĐTS có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, đúng chỉ tiêu được giao.
- Tổ chức cấp mã học sinh cho cha mẹ học sinh, hướng dẫn cha mẹ học sinh tra thông tin cá nhân, kết quả tuyển sinh của học sinh theo đúng quy định; đảm bảo bảo mật thông tin mã học sinh và mật khẩu; đảm bảo thông tin cá nhân và kết quả học tập rèn luyện của học sinh phải chính xác và thống nhất giữa sổ điểm điện tử với hồ sơ học sinh; bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn, giải đáp, hỗ trợ, xử lý những khó khăn của học sinh, cha mẹ học sinh về mã học sinh, sổ liên lạc điện tử và các nội dung khác về tuyển sinh theo quy định.
- Tổ chức tuyển sinh:
+ Khi tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong Giấy khai sinh, Sổ hộ khẩu, Học bạ (đối với lớp 6), dữ liệu tuyển sinh trực tuyến (nếu có), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao Giấy khai sinh: "Đã kiểm tra khớp với bản chính Sổ hộ khẩu và hồ sơ tuyển sinh" sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao Giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho học sinh sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.
+ Trong thời gian tuyển sinh tuyệt đối không được thu hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường;
+ Thực hiện nghiêm túc quy định, quy trình tuyển sinh và hạn chế ở mức cao nhất việc tuyển sinh trái tuyến.
+ Chủ động phối hợp với cơ quan Y tế phường và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố (trong trường hợp đến thời điểm tổ chức kỳ tuyển sinh năm học 2021 - 2022 vẫn còn ảnh hưởng bởi dịch Covid-19).
-. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường phân công các thành viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.
-  Kết thúc tuyển sinh nhà trường lập danh sách học sinh đã tuyển thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến, gửi kết quả tuyển sinh cho UBND phường và báo cáo phòng GDĐT.
2. Ủy ban nhân dân phường
- Tuyên truyền, vận động và chỉ đạo đài truyền thanh của phường thường xuyên phổ biến kế hoạch tuyển sinh của BCĐTD để học sinh và cha mẹ học sinh trên địa bàn biết và làm các thủ tục nhập học theo quy định.
-. Phối hợp với các nhà trường trên địa bàn làm tốt công tác điều tra phổ cập; xác minh những trường hợp có hộ khẩu không rõ ràng, hoặc có hộ khẩu nhưng không thường xuyên cư trú sinh hoạt tại địa bàn; quán triệt Công an phường chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc xác nhận thực tế cư trú và thời điểm cư trú. Xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác số liệu điều tra về số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh của các trường trên địa bàn.
3. Công an phường
Đảm bảo tính chính xác, khách quan trong việc xác nhận đăng ký nhập khẩu tạm trú, lưu trú và phối hợp xác minh những trường hợp hộ khẩu không rõ ràng, chịu trách nhiệm về tính chính xác.
4. Đài truyền thanh phường
Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh phường về kế hoạch tuyển sinh vào các mầm non năm học 2021 - 2022 của BCĐTS nhà trường từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 30/7/2021.
5. Các bậc cha mẹ học sinh
- Nộp hồ sơ tuyển sinh cho con, em theo tuyến tuyển sinh đúng thời gian quy định;
- Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin trong đơn xin nhập học và các hồ sơ minh chứng, tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành công tác tuyển sinh;
- Phản ánh về HĐTS của trường những vấn đề thắc mắc trong quá trình thực hiện tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2021 - 2022 của nhà trường. Rất mong được sự quan tâm của lãnh đạo UBND phường Đồng Mai, phòng GD&ĐT Hà Đông  để nhà trường hoàn thành tốt công tác tuyển sinh năm học 2021 - 2022./.
 
Nơi nhận:                               
- Phòng GD&ĐT quận Hà Đông;
- UBND phường Đồng Mai;
- Lưu: VT.                   
CHỦ TỊCH HĐTS
HIỆU TRƯỞNG
Đặng Thị Lan
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

 

Nhà trẻ

Trưa
 • Cơm tẻ
 • Thịt lợn, thịt bò hầm nấm hương
 • Canh rau muống nấu thịt lợn
 • Tráng miệng
 • Sữa chua
Chiều 
 • Sữa bột Mega Care Gold
 • Xôi thịt lợn
Mẫu giáo

Trưa
 • Cơm tẻ
 • Thịt lợn, thịt bò hầm nấm hương
 • Canh rau muống nấu thịt lợn
 • Tráng miệng
 • Sữa chua
Chiều 
 • Sữa bột Mega Care Gold
 • Xôi thịt lợn

kids

ban

Điện thoại

 • Trường Mầm Non Đồng Dương
  (024) 33.533.727

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập7
 • Hôm nay2,264
 • Tháng hiện tại53,952
 • Tổng lượt truy cập6,736,958
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây